Leit

Tagalog
Pahayag tungkol sa pagkadaguk ng ulo
Grunnskóli: Tilkynning um höfuðhögg
tagalog | orðalistar
Pakikipanayam sa magulang
Grunnskóli: Foreldraviðtal
tagalog | orðalistar
Pagsang-ayon ng magulang
Grunnskóli: Samþykki foreldra
tagalog | orðalistar
Talaan ng mga salita
Grunnskóli: Orðalisti
tagalog | orðalistar
Araw ng mga empleyado
Grunnskóli: Skipulagsdagur
tagalog | orðalistar
PAARALAN - tagalog / tagalog
Skólaorðaforði
tagalog | orðalistar
Pagkuha ng litrato
Grunnskóli: Myndataka
tagalog | orðalistar
Mababang Paarrallan<br />Mga impormasyon para sa mga dayuhang magulang Mabuhay! Ito ang mababang paaralan ng Reykjavík!
 • Saang paaralan maaaring ipatala ang magaaral?
 • Tanglaw ng mababang paaralan
 • Gawain ng mababang paaralan
 • Anu-ano ang tungkulin ng mga magulang?
 • Mga sentro ng paglilingkod sa Reykjavík
Tanglaw ng mababang paaralan
 • Tungkulin ng mababang paaralan na ihanda ang mga mag-aaral na mamuhay at maghanapbuhay sa demokratikong komunidad. Binibigyang diin na ang mga mag-aaral ay magpakita ng kusa sa paggawa, tiwala at disiplina sa sarili.
 • Ang mga gawain sa mababang paaralan ay kailangang naaayon sa kahandaan at kakayahan ng bawat mag-aaral.
 • Layunin ng Reykjavík na mag-alok ng kursong naaangkop sa kakayahan ng bawat mag-aaral at ang nasabing mag-aaral mismo, katulong ang mga magulang at guro, ang siyang gagawa ng sariling layunin sa pag-aaral.
 • Binibigyang diin ng mababang paaralan ng Reykjavík ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Sinisiguro din nito na walang sinuman ang inaapi dahil sa kanyang pinagmulan, kasarian,tirahan, katayuan sa lipunan, relihiyon o kapansanan.
Anu-ano ang tungkulin ng mga magulang?
 • Para masiguro ang matagumpay na paglipat ng mga bata sa ibang bansa ay kailangang magtulungan ang mga magulang at paaralan. May mga samahan ng mga guro at magulang (PTA-Parent-teachers Association) na naninilbihan sa lahat ng paaralan at ang bawat pangkat/klase ay naghahalal ng isang kinatawan para sa nasabing samahan. Ang mga dayuhang magulang ay hinihikayat na makilahok sa samahang ito.
 • Tungkulin ng mga magulang na:
 • tiyaking pumapasok at nag-aaral nang mabuti ang kanyang anak,
 • ipaalam tuwing umaga sa opisina ng paaralan kung ang kanyang anak ay may sakit,
 • tiyaking healthy ang pagkaing dadalhin ng kanyang anak sa paaralan at ang pananamit ay naaayon sa uri ng panahon,
 • tiyaking ginagawa ng kanyang anak ang mga takdang-aralin,
 • dumalo sa mga pulong at gayun na rin tuwing araw ng pakikipagpanayam ng mga guro sa mga magulang (foreldraviðtal),
 • ipatupad ang tuntunin ukol sa oras na maaaring ilagi ng mga bata sa labas,
 • ipaalam nang pormal sa paaralan kung nais paglibanin o pagbakasyunin ang anak.
Ang lunsod ng Reykjavík ay nag-aalok ng ibat-ibang uri ng isport at libangan. Mahalagang suportahan ng mga magulang ang kanilang mga anak na lumahok sa gawaing ito upang dito nila ipamalas ang pang-unawa nila sa isang bagay, cultural skill at pakikipagkapwa. Ang mga karagdagang impormasyon tungkol dito ay matatagpuan sa www.itr.is at sa mga sentro ng paglilingkod sa Reykjavík.
Upplýsingar um grunnskólann
tagalog | börn og skóli
Pahayag tungkol sa kuto sa ulo
Grunnskóli: Tilkynning um höfuðlús
tagalog | orðalistar
Iba´t ibang impormasyon
Grunnskóli: Ýmiskonar upplýsingar
tagalog | orðalistar