Leit

Taílenska
เนื้อหาโดยสังเขป
Vinna á Íslandi - stutt kynningarefni
taílenska | almennt
หลังคาเรือน กองทุนเงินกู้สำหรับการซื้อเคหะสถาน, ปลูกสร้าง, ต่อเติม, ขยายและซ่อมแซมอาคาร ที่พักอาศัย
Íbúðalánasjóður
taílenska | almennt
ปัจจัยในการอบรมจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Lýðheilsustöð) ภาษาไทย ปัจจัยในการอบรมจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Lýðheilsustöð) ภาษาไทย

เอกสารข้อมูลเป็นภาษาไอซ์แลนด์ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย

สรุปใจความเป็นข้อสำคัญ, เนื้อหาภาษาไอซ์แลนด์ได้รับการแปลทั้งหมด
Fræðsluefni Lýðheilsustöðvar
taílenska | almennt
อะไรคือ ÍTR? ÍTR คือกรมการกีฬาและและสันทนาการของเมืองเรคยาวิก จุดขายของเราก็คือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เวลา

ว่างควรเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่ก็ควรจะเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท้าทาย ÍTR เราต้องการให้การบริการเวลาว่างของพวกเรามีส่วนช่วยให้สังคมดีขึ้น ในแง่ของการศึกษา วัฒนธรรม พัฒนาการและประชาธิปไตยบุคคลเป้าหมายการบริการเวลาว่างของ ÍTR คือประชาชนชาวมีเป้าหมายเมืองเรคจาวิก ทุกหมู่เหล่า

หน้าที่การงานหลักของกรมการกีฬาและและสันทนาการของเมืองเรคจาวิก คือ:

·· ให้เด็กเล็ก หนุ่มสาว และอนุชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬาในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

·· มีส่วนช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยการบริการประชาชนในทุกเพศทุกวัยให้เข้าถึงการกีฬา การออกกำลังกาย กาลเล่นรื่นเริง สันทนาการ และการพักผ่อน

·· เป็นผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริการการใช้เวลาว่างให้

·· บริการและสนับสนุนการจัดเตรียมบริการ ๆ กีฬา และจัดตั้งสมาคมอนุชนและเพื่อที่จะทำให้งานของ ÍTR ประสบ

กับความสำเร็จ เราจึงทำงานร่วมกับกรมกองอื่น ๆ ในเมืองไม่ว่าจะเป็น ศูนย์บริการโรงเรียน สโมสรกีฬา องค์กรทาง

สังคมและอื่น ๆ ÍTR มีงบสำหรับทำกิจกรรมและพัฒนายาวชน และกิจกรรมการกีฬาในเมืองเรคจาวิก นอกจากนี้ ÍTR ก็ยังมีบริการกีฬา และเงินอุดหนุนการใช้เวลาว่างให้กับผู้ปกครองที่มีเด็กอายุอยู่ระหว่าง 6 ถึง18 ขวบ โดยทำการ

สนับสนุนผ่านบัตร

การใช้เวลาว่างกิจกรรมดังต่อไปนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ ÍTR:

-สระว่ายน้ำ ศูนย์การกีฬา และศูนย์พักผ่อนหย่อนใจ ที่ทำการดูแลศูนย์มวลชนและบ้านพักผ่อนหย่อนใจ

-หลักสูตรสำหรับเด็กที่ดูแลโดยศูนย์พักผ่อนหย่อนใจ ที่เมืองเรคจาวิก และในเมือง นอลโทสวิค (Nautholsvi)

-การงานในโรงเรียนบังคับ สนามฟุตบอล ที่เล่นสกี สนามสเก็ต ใกล้บ้าน และศูนย์บริการ ÍTR

-ฮิด ฮูสิธ (Hitt Husid) ที่มีอุปกรณ์กาลเล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับเด็กอายุ 16-25 ปี กิจกรรม

สำหรับบุคคลทุพลภาพกิจกรรมพิเศษสำหรับบุคคลทุพลภาพ สวนสนุกในฤดูร้อน และสนามก่อสร้าง

-บ่อน้ำอุ่นและสโมสรการเล่นเรือที่เมืองนอลโทสวิคสนามสเก็ต สนามฝึกตีลูกกอล์ฟโรงละคร Laugardalsholl สวนสัตว์และสวนหย่อมในเมืองเรคจาวิก

-ÍTR ยังมีส่วนในการจัดตั้งโครงการ สปาเมืองเรคจาวิกงานเฉลิมฉลองวันชาติในวันที่ 17 มิถุนายน และ

กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

ÍTR - Íþrótta og tómstundasvið
taílenska | börn og skóli
คำตอบและคำถาม สำหรับครอบครัวที่ใช้หลายภาษาในการสื่อสาร การมีพื้นฐานภาษาแม่ที่ดี ก็จะเป็นการง่ายในการเรียน ภาษาไอซ์แลนด์เป็นภาษา- ที่สอง ตลอดจนภาษาอื่นๆ และยังทำให้เกิดความผูกพันธ์ ที่ดีภายในครอบครัว
 • การใช้สองภาษาในการสื่อสาร - เป็นสิ่งที่ดีระหว่างบุคคลและสังคม
 • เด็กสามารถเรียนภาษาสองภาษาหรือมากกว่าได้ดี พอๆกันหรือไม่?
 • เราควรจะใช้ภาษาอะไรสื่อสารกับเด็ก?
 • หากผู้ปกครองไม่ได้ใช้ภาษาแม่ภาษาเดียวกัน ควรใช้ภาษาอะไรเพื่อใช้ในการสื่อสารกับบุตร?
 • เด็กสามารถเรียนภาษาไอซ์แลนด์ได้หรือไม่ หากข้าพเจ้าพูดภาษาแม่กับบุตร?
 • การที่เด็กใช้ภาษาผสมผสานกันนั้นมีข้อเสียหรือไม่?
 • ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรเมื่อเด็กตอบเป็นภาษาไอซ์แลนด์?
 • ข้าพเจ้าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อสนับสนุนให้เด็กใช้ภาษาแม่?
 • ข้าพเจ้าจะช่วยให้บุตรเรียนภาษาไอซ์แลนด์ได้อย่างไร?
 • ข้าพเจ้าจะทำอย่างไร หากบุตรไม่ยอมพูดภายในโรงเรียน?
 • คำอธิบายศัพท์
Móðurmálsbæklingur
taílenska | börn og skóli