Leit

Pólska
Owsiki / Njálgur
Leikskóli: Tilkynning um njálg
pólska | orðalistar
Kurs języka islandzkiego
 • Dla osób, które nie rozmawiają po islandzku, niezbędne są kursy językowe.
 • Znajomość języka ułatwia adaptację w islandzkim społeczenstwie , oraz zwiększa możliwości do podjęcia różnorodnej pracy, oraz lepszych zarobków.
 • Osoby, znające język islandzki mogą z łatwością korzystać z różnych usług oraz na bieżąco śledzić wydarzenia w swoim otoczeniu.
 • Oferowane kursy są różnej kategorii, dla początkujących oraz zaawansowanych w zależności od znajomości języka.
 • Jednym z wymogów do zezwolenia na osiedlenie jest ukończenie 150 godzin kursu języka islandzkiego, lub zdanie egzaminu potwierdzającego zmnajomość języka.
 • Oferowanych jest wiele kursów języka islandzkiego. Następujący wykaz może być przydatny w znalezieniu odpowiedniego kursu z zależności od potrzeb. Wykaz nie jest wyczerpujący, więc wszelkie uwagi mile widziane.

Íslenskunám / íslenskukennsla
pólska | börn og skóli
Szkoła podstawowa <br />Informacje dla obcojęzycznych rodziców Witamy w szkołach miasta Reykjavík!
 • Gdzie można zapisać dziecko do szkoły?
 • Główne zadania szkoły podstawowej
Główne zadania szkoły podstawowej
 • Zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia i pracy w społeczeństwie demokratycznym będącym w stałym rozwoju. Należy kłaść nacisk na inicjatywę, niezależność i samodyscyplinę uczniów.
 • Szkoła podstawowa musi dostosować swe działania do możliwości i poziomu rozwoju swoich uczniów.
 • Miasto Reykjavík dąży do tego, by praca szkoły zindywidualizowana była w większym niż do tej pory stopniu a także, by każdy uczeń mógł określić swoje indywidualne cele we współpracy z rodzicami i nauczycielami.
 • W szkołach podstawowych w Reykjavíku duży nacisk kładzie się na promowanie dobrego samopoczucia i poczucia bezpieczeństwa uczniów i podejmowane są działania zwalczające dyskryminację z powodu pochodzenia, płci, miejsca zamieszkania, wyznania lub niepełnosprawności.
Jaka jest rola rodziców?
 • Aby zapewnić dziecku pomyślne przystosowanie się do życia w nowym kraju, rodzice muszą współpracować ze szkołą. Stowarzyszenia rodziców prowadzą działalność we wszystkich szkołach a z grona rodziców wybierani są przewodniczący klas. Rodzice dzieci pochodzenia obcego są zachęcani do czynnego udziału w pracy rodziców.
 • Rola rodziców polega na:
 • Dopilnowaniu tego, że dziecko chodzi do szkoły i bierze udział na zajęciach,
 • Zawiadomieniu biura szkoły o chorobie dziecka,
 • Upewnieniu się czy dziecko zabrało do szkoły cały prowiant i jest ubrane odpowiednio do pogody w danym dniu,
 • Sprawdzeniu czy dziecko wykonuje prace domowe,
 • Stawianiu się na rozmowach z rodzicami i zebraniach dotyczących nauki dziecka oraz działalności szkoły,
 • Szanowaniu zasad dotyczących przebywania dzieci na powietrzu,
 • Złożeniu prośby o zwolnieniu dziecka ze szkoły, jeśli zajdzie taka potrzeba.
W Reykjavíku oferowane są różnego typu zajęcia sportowe i czasu wolnego. Ważne jest, aby rodzice wspierali swoje dzieci podczas zajęć w czasie wolnym tak, aby zachęcać je rozumienia tego co się mówi, poznawania nowej kultury i rozwoju społecznego. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej www.itr.is oraz w Ośrodku usługowym w Reykjavíku.
Upplýsingar um grunnskólann
pólska | börn og skóli
Fotografia
Grunnskóli: Myndataka
pólska | orðalistar
Zgoda rodziców
Grunnskóli: Samþykki foreldra
pólska | orðalistar
Nauka czytania
Grunnskóli: Lestur
pólska | orðalistar
Wycieczka krajoznawcza
Leikskóli: Vettvangsferðir
pólska | orðalistar
Jesienne zebranie rodzicielskie - prezentacja programu nauczania
Grunnskóli: Haustfundur með foreldrum - námsefniskynning
pólska | orðalistar
Praca w Islandii
Vinna á Íslandi - stutt kynningarefni
pólska | almennt