Leit

Litháíska
Darbas Islandija
Vinna á Íslandi - stutt kynningarefni
litháíska | almennt
Modurmal.com Lietuviška mokyklėlė buvo įkurta 2004 m. rugsėjo 1-ąją dieną! Mokyklėlę lanko vaikučiai nuo 4 iki 14 m. Šiuo metu yra dvi grupės: mažųjų ir didžiųjų. Pamokėles veda - Jurgita Millerienė. Laukiami visi!
Móðurmál
litháíska | börn og skóli
darželyje naudojamų žodžių žodynėlis
Leikskóli: Orðalisti
litháíska | orðalistar
Reikjaviko paslaugų centrai Reikjavike yra šeši paslaugų centrai, kurie teikia pvz., psichologines konsultacijas, konsultacijas dėl mokslų pradinėje mokykloje ir konsultacijas socialiniais klausimais pavieniams asmenims ir šeimoms. Tėvai gali kreiptis detalesnės informacijos į paslaugų centrus dėl vaiko užrašymo į mokyklą, mokyklose teikiamų paslaugų, būrelių ir paramos. Pradinėse mokyklose yra teikiamos ir psichologų paslaugos, jei vaikas negerai jaučiasi, pvz., yra sunerimęs ar jaučia baimę ir, kai reikia nustatyti dėl mokslų iškilusias problemas, tačiau tada visuomet prašoma globėjų sutikimo. Žiūrėti www.rvk.is
Þjónustumiðstöðvar í Reykjavík
litháíska | almennt
Mokslo tęsimas baigus pagrindinę mokyklą
Nám að loknum grunnskóla
litháíska | börn og skóli
Prradiinė mokykla<br />Informacija užsieniečių vaikų tėvams Sveiki atvykæ į Reikjaviko pradinę mokyklą!
 • Kur galima užrašyti vaiką į mokyklą?
 • Pradinės mokyklos tikslai
 • Pradinės mokyklos veikla
 • Koks yra tėvų vaidmuo?
 • Reikjaviko paslaugų centrai
Pradinės mokyklos tikslai
 • Pradinės mokyklos tikslas yra paruošti mokinius gyvenimui ir darbui demokratinėje, pastoviai besivystančioje visuomenėje. Svarbu yra ugdyti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir savidrausmę.
 • Pradinė mokykla turi atsižvelgti į mokinių išsivystymo lygį ir jų sugebėjimus.
 • Reikjaviko miesto veiklos tikslas yra pasiūlyti mokslo metodus, atitinkančius kiekvieno sugebėjimus ir kad mokiniai, pasitarę su tėvais ir mokytojais, patys užsibrėžtų savo mokslo tikslus.
 • Reikjaviko pradinėse mokyklose yra kreipiamas didelis dėmesys į vaikų gerovę ir saugumą ir, kad vaikai nebūtų diskriminuojami dėl savo kilmės, lyties, gyvenamosios vietos, klasės, religijos ar negalios.
Koks yra tėvų vaidmuo?
 • Kad vaikas sėkmingai prisitaikytų naujoje šalyje, tėvai ir mokykla turi artimai bendradarbiauti. Tėvų bendrijos yra visose mokyklose, o klasės atstovai yra renkami iš tėvų tarpo. Užsieniečių vaikų tėvai yra skatinami aktyviai dalyvauti tėvų veikloje.
 • Tėvų vaidmuo yra:
 • kad vaikas lankytų mokyklą ir mokytųsi,
 • ryte pranešti mokyklos raštinei, jei vaikas serga,
 • kad vaikas atsineštų į mokyklą sveiko maisto nešinėlį ir kad būtų apsirengęs atsižvelgiant į oro sąlygas,
 • žiūrėti, kad vaikas darytų namų darbus,
 • dalyvauti tėvų susirinkimuose, kuriuose yra kalbama apie vaiko mokslą ir mokyklos veiklą,
 • gerbti taisykles susijusias su leidžiamu vaiko buvimo lauke laiku,
 • oficialiai paprašyti laisvų dienų, jei vaikui to reikia.
Reikjavike veikia įvairūs sporto– ir laisvalaikio būreliai. Svarbu, kad tėvai paremtų vaiko norą lankyti būrelius, nes tokiu būdu jis tobulina kalbos supratimą, kultūros suvokimą bei visuomeninius įgūdžius. Daugiau informacijos apie būrelius gali suteikti Sporto– ir laisvalaiko komitetas (Íþróttaog tómstundaráð) www.itr.is ir Reikjaviko paslaugų centrai.
Upplýsingar um grunnskólann
litháíska | börn og skóli
Ltpirmieji žingsniai islandijoje<br /> - Informacinė knygelė užsieniečiams, atvykusiems gyventi į islandiją Sveiki atvykę
Persikraustyti gyventi į naują šalį gali būti sudėtinga, bet kartu ir įdomu. Geriausias būdas pritapti naujoje šalyje yra įsitraukti į visuomenės veiklą bei mokytis tos šalies kalbą. Ši informacinė knygelė nėra visiškai išsami, tačiau joje yra pateikiama

Turinys
 • Sveiki atvykę į Islandiją
 • Svarbu žinoti
 • Teisės ir pareigos
 • Leidimas gyvenimui ir darbui
 • Darbas Islandijoje
 • Mokesčiai
 • Sveikatos apsauga ir sveikatos draudimas
 • Socialinė rūpyba
 • Būstas
 • Švietimo sistema
 • Islandų kalbos kursai
 • Svarbiausių įstaigų ir tarnybų adresai, telefonų numeriai ir internetiniai adresai
 • Iškilus problemoms
Fyrstu skrefin á Íslandi
litháíska | almennt
ASÍ - Lietuvių kalba Užsieniečiai darbuotojai, dirbantys Islandijos darbo rinkoje, turi gauti atitinkamą atlyginimą ir teisę naudotis kitomis darbo sąlygomis, kurios yra numatytos kolektyvinėje darbo sutartyje bei įstatymuose. Darbuotojų diskriminacija pagal tautybę yra neleistina.
Firmos, kurios čia vykdo savo veiklą, nepaisant to, ar jos yra islandų ar užsienio, privalo gerbti darbuotojų teises ir bendravimo taisykles, galiojančias Islandijos darbo rinkoje. 
Čia galima rasti įvairios informacijos apie darbo rinkoje galiojančias taisykles.
Islandijos profesinių sąjungų federacija tikisi, kad ši informacija bus jums naudinga, įtvirtins jūsų žinias apie čia galiojančias taisykles ir padės darbo rinkoje užsitikrinti poziciją, prilygstančią islandų darbuotojams.
ASÍ - upplýsingavefur
litháíska | almennt