Leit

Danska
Námsgagnastofnun Námsgagnastofnuns primære opgave er at sørge for undervisnings- og læremateriale til grundskolerne. Der menes da bøger, undervisningssoftware, videobånd og lydbånd.
Námsgagnastofnun
danska | börn og skóli
Rsk.is - Skattepligt
Rsk.is
danska | almennt
Grundskolen<br />Oplysninger til forældre Velkommen til grundskolen i Reykjavik!
 • Hvor skal barnet indskrives i skole ?
 • Grundskolens målsætning
 • Grundskolens arbejdsgang
 • Forældrenes opgave
 • Servicecentre i Reykjavik
Grundskolens målsætning
 • Det er grundskolens opgave at forberede eleverne til at leve og arbejde i et demokratisk og dynamisk samfund. Der lægges vægt på individuelt initiativ, selvstændighed og selvdisciplin.
 • Grundskolen skal tilrettelægge sit arbejde i overensstemmelse med elevernes udviklingstrin og evner.
 • Det er Reykjavik kommunes politik at tilbyde hver elev individuelt tilpasset undervisning og at eleven i samarbejde med forældre og lærer vil sætte sig mål.
 • I Reykjavik kommunes grundskoler lægges der vægt på elevers velvære og sikkerhed samt at ingen bliver forskelsbehandlet p.g.a. oprindelse, køn, bosted, samfundsklasse, religion eller invaliditet.
Forældrenes opgave
 • For at sikre barnet god tilpasning i det nye land må forældre og skole indgå et tæt samarbejde. Hver skole har en forældreforening, og klasserepræsentanter vælges fra forældregruppen. Forældre til ikke-islandske elever opfordres til at være aktive i forældrearbejdet.
 • Det er forældrenes opgave at:
 • sørge for at barnet møder i skolen og passer sin skolegang,
 • meddele til skolens kontor om morgenen hvis barnet er sygeliggende,
 • sørge for at barnet får en god madpakke med i skolen og er klædt på efter vejret,
 • sørge for at barnet laver sine lektier,
 • møde op til forældresamtaler og til møder om barnets skolegang og skolearbejde,
 • overholde reglerne om børns udetid om aftenen,
 • anmode formelt om fri fra skole, hvis det er nødvendigt for barnet at foretage sig andet.
Der tilbydes i Reykjavik et stort udvalg af idræts og fritidsaktiviteter. Det er vigtigt at forældrene støtter barnet i dets fritidsaktiviteter så det stimuleres i sprogforståelse og udvikles kulturelt og socialt. Nærmere oplysninger om fritidsaktiviteter kan fås hos Idræts- og Fritidsrådet (Íþrótta- og tómstundaráð), på www.itr.is og på servicecentrene i Reykjavik.
Upplýsingar um grunnskólann
danska | börn og skóli
Ministeriet for Undervisning, Forskning og Kultur De vigtigste områder, som Ministeriet for Undervisning, Forskning og Kultur varetager, angår: Undervisning og skoler, forsknings- og videnskabs virksomhed, kunst og kultur virksomhed, radio og TV, idræts- og ungdomsarbejde.
Menntamálaráðuneyti
danska | börn og skóli
Boligfinansieringsfonden Boligfinansieringsfonden tilbyder realkreditlån til køb af bolig, boligbyggeri og forbedring af bolig.
Íbúðalánasjóður
danska | almennt
Tilflytteres indskrivnings- og flytteattest
Innritunar- og flutningstilkynning til skóla
danska | börn og skóli
Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten i hovedstadsområdet driver 15 sundhedsklinikker og 5 specialklinikker i Reykjavik og dets forstæder.

På sundhedsklinikkerne finder man en meget varieret service, alment praktiserende læger, almen sygepleje, spædbørnspleje og hjælp for nybagte mødre, skolelæger, vaccinationer af voksne, sundhedstjeneste for ældre osv. Sundhedsklinikkerne ligger i hvert sit kvarter og betjener kun beboere i det kvarter. På dette kort ses klinikkernes beliggenhed og serviceområder.
Heilsugæslan
danska | almennt
Børneombudsmanden Børneombudsmanden har til opgave at arbejde på at forbedre vilkår for børn og varetage deres interesser, rettigheder og behov over for offentlige parter såvel som private inden for alle samfundets områder.
Umboðsmaður barna
danska | börn og skóli
Servicecentre i Reykjavik Der findes i Reykjavik seks servicecentre, der bl.a. yder psykologi- og undervisningsrådgivning for grundskolens elever og social rådgivning for individuelle og familier. På servicecentrene kan forældrene søge yderligere oplysninger om indskrivning, skoleservice, fritidsaktiviteter og specialstøtte. Psykologer står også til rådighed for grundskolerne hvis barnet ikke befinder sig godt, f.eks. på grund af bekymringer eller angst eller i forbindelse med analyse af indlæringsvanskeligheder. En psykolog vil dog kun involveres med forældres eller værgers samtykke. Se www.rvk.is
Þjónustumiðstöðvar í Reykjavík
danska | almennt