Leit

Íslenska

Markmið verkefnisins er að virkja atvinnuleitendur, sem hafa fullnýtt eða munu fullnýta rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins á árinu 2013, til þátttöku að nýju á vinnumarkaði.

Stefnt er að því að öllum atvinnuleitendum sem fullnýttu eða fullnýta rétt sinn á tímabilinu frá 1. september 2012 fram til 31. desember 2013, samtals 3.700 manns, verði öllum boðin vinna eða starfsendurhæfing á árinu 2013 enda skrái þeir sig til þátttöku í átakið.

Sköpuð verða 2.200 tímabundin ný störf fyrir langtímaatvinnuleitendur í þessum hópi á árinu 2013.

Sveitarfélög munu bjóða 660 störf, ríkið 220 störf og almenni vinnumarkaðurinn 1.320 störf. Til viðbótar verður þeim sem á þurfa að halda boðin starfsendurhæfing.

Allir atvinnuleitendur innan þessa hóps sem skrá sig munu fá tilboð um starf. Markmiðið er að enginn falli af atvinnuleysisbótum án þess að fá slíkt tilboð.

Atvinnuleysistryggingasjóður niðurgreiðir stofnkostnað atvinnurekenda við ný störf tímabundið og nemur styrkur með hverri ráðningu grunnatvinnuleysisbótum ásamt 8% framlagi í lífeyrissjóð, samtals kr. 186.417. á mánuði. Atvinnurekandi gerir síðan hefðbundinn ráðningarsamningi við atvinnuleitanda og greiðir honum laun samkvæmt kjarasamningi.

Þeim atvinnuleitendum sem þurfa á starfsendurhæfingu að halda verður vísað til VIRK, starfsendurhæfingarsjóðs og boðin starfsendurhæfing.

Sérstakur biðstyrkur er í boði fyrir þá atvinnuleitendur sem hafa verið skemur en 42 mánuði á bótum þegar þeir missa bótarétt sinn. Sá styrkur er tímabundinn í allt að sex mánuði eða þar til viðkomandi fær tilboð um starf. Styrkfjárhæð svarar til fyrri bótaréttar einstaklings.

Liðsstyrkur - atvinnuátak
íslenska | almennt

Með Íslenskuþorpinu er boðið upp á nýstárlega leið í tungumálanámi fyrir fólk sem er að læra íslensku sem annað mál við Háskóla Íslands. Íslenskuþorpið er að finna innan ákveðinna fyrirtækja á Háskólasvæðinu og í bæjarlífinu í Reykjavík: á kaffihúsi, í bókabúð, bakaríi, sundlaug og veitingastað.

Íslenskunemarnir undirbúa sig í kennslustofu áður en þeir fara í Íslenskuþorpið til að sinna erindum sínum. Starfsfólkið í fyrirtækjunum tekur þeim fagnandi og tryggir að íslenska verði töluð við afgreiðsluna. Íslenskuþorpið myndar þannig styðjandi umgjörð á leið til virkrar þátttöku í samfélaginu.

Íslenskuþorpið í stuttu máli:

Er markvisst og sérsniðið æfingaumhverfi fyrir íslenskunema innan raunverulegra fyrirtækja í Reykjavík.

Myndar brú úr kennslustofunni yfir í dagleg samskipti á íslensku utan kennslustofunnar.

Er stuðningsvænt umhverfi á leið íslenskunema til virkrar þátttöku í samfélaginu.

Er þróað á vegum Háskóla Íslands en að baki því er öflugt þverfaglegt samstarfsteymi.

Byggist á nýjustu rannsóknum á því hvernig tungumál lærast.

Býður upp á tækifæri til frekari rannsókna á sviði íslensku sem annars máls.

Íslenskuþorpið - Leið til þátttöku í daglegum samskiptum á íslensku
íslenska | almennt

Statistics Iceland: The number of foreign citizens has increased for the first time since gradually declining in the last 3 years.

In 2009 there were appoximately 24.400 foreign citizens registered in Iceland - the highest number recorded. In the following 3 years that figure steadily declined and at the beginning of 2012 there were under 21.000 foreign citizens registered. However, according to Statistics Iceland´s new figures, in the latter part of 2012 there was an increase in foreign nationals moving to Iceland resulting in appoximately 21.500 foreign citizens - the first increase in the number of foreign citizens since 2009.

Erlendum ríkisborgurum fjölgar
íslenska | almennt
Lög um málefni innflytjenda nr. 116/2012 - samþykkt á Alþingi 13. nóvember 2012

Innan árs frá gildistöku laganna skal velferðarráðherra leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda til fjögurra ára. Í henni skal meðal annars kveðið á um verkefni sem hafa að markmiði að stuðla að samfélagi þar sem allir geta verið virkir þátttakendur óháð þjóðerni og uppruna. Tilgreina skal framkvæmd, ábyrgð og áætlaðan kostnað verkefna í áætluninni auk upplýsinga um hvernig meta skuli árangur aðgerða. Ráðherra skal jafnframt leggja fram skýrslu fjórða hvert ár þar sem fram kemur mat á stöðu og þróun í málefnum innflytjenda og á að leggja hana fram samhliða þingsályktunartillögunni.

Lög um málefni innflytjenda nr. 116/2012 - samþykkt á Alþingi 13. nóvember 2012
íslenska | almennt
Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar á Facebook / Multicultural Council of Reykjavík on Facebook.

Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar samanstendur af 7 fulltrúum sem voru kosin síðasliðinn nóvember á Fjölmenningarþinginu sem haldið var í Reykjavík. Ráðið mun starfa sem ráðgjafi fyrir Mannréttindaráð og aðrar stofnanir innan borgarinnar sem hafa með málefni innflytjenda að gera.

The Multicultural Council of Reykjavík consists of 7 representatives who were elected last November at the Multicultural conference held in Reykjavík. The council will act as an advisory board to the Human Rights council and other departments in the city that deal with immigration issues.

E-mail: fjolmenningarrad@reykjavik.is

Phone: 411 4153

Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar / Multicultural Council of Reykjavík
íslenska | almennt

Mannréttindaskrifstofan hefur fengið styrk frá Velferðarráðuneytinu til áframhaldandi starfsemi lögfræðiráðgjafar fyrir innflytjendur. Skrifstofan hefur veitt slíka þjónustu undanfarið ár og hefur eftirspurnin verið slík að afar mikilvægt þykir að halda þessari þjónustu áfram.

Mannréttindaskrifstofan fær fjórar milljónir króna til verkefnisins og mun féið fara í lögfræðiráðgjöf og túlkaþjónustu. Ráðgjöfin stendur innflytjendum til boða þeim að kostnaðarlausu.

Ráðgjöfin er veitt í húsnæði skrifstofunnar við Túngötu 14. Tekið er við tímapöntunum í síma 552-2720

Samningar vegna lögfræðiaðstoðar fyrir innflytjendur endurnýjaðir
íslenska | almennt

Various NGOs and associations connected to immigrants and NGOs of specific countries/regions

Félög tengd málefnum innflytjenda
íslenska | almennt

Bæklingur gefin út af velferðarráðuneytinu og Reykjavíkurborg - Brochure published by the Ministry of Welfare and City of Reykjavík

Við og börnin okkar - Our children and ourselves
íslenska | börn og skóli
Orðskýringarnar voru unnar í samstarfi Fjölmenningarseturs, Fjölmenningar ehf. og Orðabókar Háskólans. Orðskýringarnar innihalda skýringar á 1.071 orðum. Öll orð og skýringar hafa verið þýdd á sex tungumál. Á erlendu tungumálunum birtist íslensk og ensk skýring samhliða orðskýringu á hverju hinna tungumálanna.
Orðskýringar fjölmenningarseturs
íslenska | orðalistar
Frístundamiðstöðin Kampur hefur gefið út bæklinga á sex tungumálum um mikilvægi þess að börn og ungmenni taki þátt í skipulögðu frístundastarfi. Í bæklingunum sem unnir voru af Dagbjörtu Ásbjörnsdóttur er fjallað um gildi frístundastarfsins fyrir 6-16 ára, frístundakort og fleira:
Bæklingar á sex tungumálum um mikilvægi frístundastarfsins.
íslenska | börn og skóli