Leit

Nýjustu tenglarnir
Thi phổ thông cho lớp 10
Grunnskóli: Samræmd próf fyrir 10. bekk
víetnamska víetnamska | orðalistar
Vacaciones de verano
Leikskóli: Sumarleyfi
spænska spænska | orðalistar
Estudios al término de la escuela primaria
Nám að loknum grunnskóla
spænska spænska | börn og skóli
Allirmed.is - Fjölmenning í leikskólum Á vefnum www.allirmed.is er lýst hvernig haga megi leikskólastarfi með margbreytileikann að leiðarljósi. Þar eru leiðbeiningar fyrir leikskólastarfsfólk um markviss vinnubrögð og kynnt eru fjölbreytt verkefni þar sem unnið er með menningarbakgrunn barna af ólíkum uppruna. Gert er ráð fyrir því að aðlaga megi verkefni og leiki að aldri og þroska allra barna í leikskólanum. Þannig er ekki einungis hugað að börnum af erlendum uppruna, heldur öllum barnahópnum þar sem sérhvert barn fær að njóta sín.

Mikill auður felst í margbreytileika og tvítyngi. Okkur ber að rækta hann og miðla svo allir njóti góðs af.
Allir með
íslenska íslenska | börn og skóli
Toma de fotografía
Grunnskóli: Myndataka
spænska spænska | orðalistar
Grunnskólinn<br />Upplýsingar til foreldra af erlendum uppruna Velkomin í grunnskólann!
 • Hvar á að innrita barnið í skóla?
 • Leiðarljós grunnskólans
 • Starfsemi grunnskólans
 • Hvert er hlutverk foreldra?
 • Þjónustumiðstöðvar í Reykjavík
Leiðarljós grunnskólans
 • Hlutverk grunnskólans er að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Lögð er áhersla á að nemendur sýni frumkvæði, sjálfstæði og sjálfsaga.
 • Grunnskólinn skal laga starf sitt að þroska og getu nemenda.
 • Stefna Reykjavíkur er að bjóða upp á nám við hæfi hvers og eins og að sérhver grunnskólanemi setji sér markmið um námið í samvinnu við foreldra sína og kennara.
 • Í grunnskólum Reykjavíkur er lögð áhersla á vellíðan og öryggi nemenda og að engum sé mismunað vegna uppruna, kyns, búsetu, stéttar, trúarbragða eða fötlunar.
Hvert er hlutverk foreldra?
 • Til að tryggja barninu farsæla aðlögun í nýju landi þurfa foreldrar og skóli að vinna náiðsaman. Foreldrafélög starfa í öllum grunnskólum og bekkjarfulltrúar eru kosnir úr hópi foreldra. Foreldrar barna af erlendum uppruna eru hvattir til að vera virkir í foreldrastarfinu.
 • Hlutverk foreldra er:
 • að sjá til þess að barnið mæti í skólann og sinni sínu námi,
 • að tilkynna að morgni til skrifstofu skólans ef barnið er veikt,
 • að sjá til þess að barnið komi í skólann með hollt og gott nesti og að það sé klætt eftir veðri,
 • að fylgjast með því að barnið stundi sitt heimanám,
 • að mæta í foreldraviðtöl og á fundi um nám barnsins og skólastarf,
 • að virða reglur um útivistartíma barna,
 • að sækja formlega um frí úr skóla þurfi barnið á því að halda.
Í Reykjavík er boðið upp á fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf. Mikilvægt er að foreldrar styðji barnið í frístundastarfi svo það fái örvun í málskilningi, menningarfærni og félagslegum þroska. Nánari upplýsingar um frístundastarf fast og hjá Íþrótta- og tómstundaráði www.itr.is og í síma 411 5000.
Upplýsingar um grunnskólann
íslenska íslenska | börn og skóli
Wszy
Leikskóli: Lús
pólska pólska | orðalistar
Wordlist
Grunnskóli: Orðalisti
enska enska | orðalistar
Karta rekreacyjna (PDF) Począwszy od roku 2008, wszystkie osoby mające zameldowanie w Reykjaviku otrzymają dofinansowanie na opłaty za zajęcia dzieci w wieku 6-18 lat (1990 – 2002). Dofinansowanie występuje w formie KARTY REKREACYJNEJ.
Frístundakortið
pólska pólska | börn og skóli