Leit

Nýjustu tenglarnir
Những ngày nghĩ
Grunnskóli: Frídagar
víetnamska víetnamska | orðalistar
Heyrumst.is Heyrumst.is! er vefur á vegum Barnaheilla, Save the Children, á Íslandi fyrir alla sem eru undir 18 ára aldri.

Upplýsingar á vefnum eru birtar á íslensku, ensku og pólsku.
Heyrumst.is
íslenska íslenska | almennt
Стандартный тест для учащихся 4-х и 7-х классов
Grunnskóli: Samræmd próf fyrir 4. og 7. bekk
rússneska rússneska | orðalistar
Biyaheng pampaaralan
Grunnskóli: Skólaferðalag
tagalog tagalog | orðalistar
Letnji odmor
Leikskóli: Sumarleyfi
Kurso ng paglangoy
Grunnskóli: Sundnámskeið
tagalog tagalog | orðalistar
Ossnovne šškolle<br />Informacije za roditelje stranog porekla Dobro došli u osnovne škole grada Rejkjavika!
 • Gde treba upisati dete u školu?
 • Smernice osnovnih škola
 • Opšti podaci o radu osnovnih škola
 • Roditelji i škola
Smernice osnovnih škola
 • Uloga osnovne škole je da pripremi učenike za život i rad u demokratskom društvu koje je u neprestanom razvoju. Velika se pažnja posvećuje podsticanju preduzetnosti, nezavisnosti i samodiscipline učenika.
 • Osnovna škola je dužna prilagoditi svoj rad zrelosti i sposobnostima učenika.
 • Namera grada Rejkjavika je da učini rad u školama individualnijim i da svaki učenik, u saradnji sa roditeljima i nastavnicima, sam sebi postavi cilj u svom školovanju.
 • U osnovnim školama Rejkjavika se naglašava dobrostanje i sigurnost učenika i zabranjena je svaka vrsta diskriminacije zbog porekla, spola, mesta stavovanja, klase, religije ili psihičke ili fizičke zaostalosti.
Roditelji i škola
 • Saradnja roditelja i škole je veoma važna da bi se dete lako prilagodilo životu u novoj zemlji. U svim školama deluju udruženja roditelja, a svaki razred bira svoje predstavnike među roditeljima. Veoma je važno da se roditelji dece stranog porekla uključe u rad udruženja roditelja.
 • Roditelji snose odgovornost da:
 • Dete redovno pohađa školu i uči ,
 • Ukoliko je dete bolesno, o tome obaveste školu pre početka nastave,
 • Dete dolazi u školu sa zdravom užinom i da je obučeno prema vremenskim prilikama,
 • Prate učenje deteta i rad domaćih zadataka,
 • Dolaze na roditeljske sastanke i informacije,
 • Poštuju pravila o izlascima dece,
 • Ukoliko je potrebno da dete odsustvuje iz škole, to službeno zatraže.
Deci u Rejkjaviku stoje na raspolaganju razne sportske i slobodne aktivnosti. Važno je da roditelji podstiču decu da se uključe u vanškolske aktivnosti, jer to podstiče njihovu socijalizaciju i upoznavanje sa kulturom zemlje. Detaljnije informacije o slobodnim aktivnostima mogu se naći na sajtu www.itr.is i u socijalnim centrima u Rejkjaviku.
Upplýsingar um grunnskólann
serbneska og króatíska serbneska og króatíska | börn og skóli