Leit

Nýjustu tenglarnir
Notice of Bump on the Head
Grunnskóli: Tilkynning um höfuðhögg
enska enska | orðalistar
ASÍ - Labour market Information about labour law and collective agreements in Iceland
ASÍ - upplýsingavefur
enska enska | almennt
Application for day off / Leave of absence
Grunnskóli: Beiðni um frí / leyfi fyrir nemanda
enska enska | orðalistar
Mười điêu tâm niệm
Geðorðin 10 á erlendum tungumálum
víetnamska víetnamska | almennt
Polityka integracji ze sp oLeczeNs twem islandzkim Podłożem islandzkiego państwa prawa jest demokracja, prawa człowieka, wspólna odpowiedzialność oraz wolność jednostki. Te zagadnienia są pochodnią władz rządowych w prowadzonej przez nie polityce integracji ze społeczeństwem islandzkim. Celem tej polityki prowadzonej
Stefna um aðlögun innflytjenda
pólska pólska | almennt
Важные учреждения
Rauði krossinn - mikilvægar stofnanir á Íslandi
rússneska rússneska | almennt
JUNTA DE PADRES DE FAMIILIA
Leikskóli: Foreldrafundur
spænska spænska | orðalistar
Bước đầu tiên khi đặt chântại Băng Đảo<BR /> - Các tập thông tin cho người nước ngoài đến định cư tại Băng Đảo Xin chào đón qúy vị
Đến định cư tại một quốc gia khác là một chuyện không dễ nhưng vẫn có sự thích thú của nó. Cách duy nhất để mình cảm thấy thoải mái là tham gia vào xã hội và học tiếng nói bản xứ. Tập thông tin này không đầy đủ mọi khía cạnh nhưng nó chứa những thông tin

Nội dung
 • Xin chào đón qúy vị đến Băng Đảo
 • Nên biết
 • Trách nhiệm và quyền lợi chung
 • Giấy phép định cư và lao động
 • Làm việc tại Băng Đảo
 • Bổn phận trả thuế
 • Trạm y tế khu vực và bảo hiểm ốm đau, bệnh tật
 • Cơ quan dịch vụ xã hội
 • Nhà cửa
 • Hệ thống giáo dục trường học
 • Dạy tiếng băng đảo
 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ mạng của một số cơ quan và các dịch vụ khác
 • Nếu có vấn đề gì
Fyrstu skrefin á Íslandi
víetnamska víetnamska | almennt
Spurningar og svör fyrir fjöltyngdar fjölskyldur Sterkt móðurmál er ekki einungis mikilvægt fyrir samskiptin í fjölskyldunni það auðveldar líka börnum að tileinka sér íslensku sem annað tungumál.
 • Tvítyngi – auður fyrir einstakling og samfélag
 • Geta börn lært tvö eða fleiri tungumál jafn vel?
 • Hvaða tungumál eigum við að tala við barnið?
 • Hvaða mál á að tala ef foreldrar eiga ekki sama móðurmál?Mynd bæklingur
 • Getur barnið lært íslensku ef foreldri talar sitt móðurmál? Mynd titill
 • Er bagalegt ef barnið blandar saman tungumálum? Mynd mikilvægi
 • Hvað á ég að gera ef barnið svarar mér á íslensku?
 • Hvað get ég gert til að styrkja móðurmál barnsins?
 • Hvernig get ég hjálpað barninu að læra íslensku?
 • Hvað á að gera ef barnið hættir að tala í leikskólanum?
 • Orðskýringar
Bæklingurinn er gefinn út á íslensku og eftirfarandi tungumálum:
Móðurmálsbæklingur
íslenska íslenska | börn og skóli
Mababang Paarrallan<br />Mga impormasyon para sa mga dayuhang magulang Mabuhay! Ito ang mababang paaralan ng Reykjavík!
 • Saang paaralan maaaring ipatala ang magaaral?
 • Tanglaw ng mababang paaralan
 • Gawain ng mababang paaralan
 • Anu-ano ang tungkulin ng mga magulang?
 • Mga sentro ng paglilingkod sa Reykjavík
Tanglaw ng mababang paaralan
 • Tungkulin ng mababang paaralan na ihanda ang mga mag-aaral na mamuhay at maghanapbuhay sa demokratikong komunidad. Binibigyang diin na ang mga mag-aaral ay magpakita ng kusa sa paggawa, tiwala at disiplina sa sarili.
 • Ang mga gawain sa mababang paaralan ay kailangang naaayon sa kahandaan at kakayahan ng bawat mag-aaral.
 • Layunin ng Reykjavík na mag-alok ng kursong naaangkop sa kakayahan ng bawat mag-aaral at ang nasabing mag-aaral mismo, katulong ang mga magulang at guro, ang siyang gagawa ng sariling layunin sa pag-aaral.
 • Binibigyang diin ng mababang paaralan ng Reykjavík ang kapakanan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Sinisiguro din nito na walang sinuman ang inaapi dahil sa kanyang pinagmulan, kasarian,tirahan, katayuan sa lipunan, relihiyon o kapansanan.
Anu-ano ang tungkulin ng mga magulang?
 • Para masiguro ang matagumpay na paglipat ng mga bata sa ibang bansa ay kailangang magtulungan ang mga magulang at paaralan. May mga samahan ng mga guro at magulang (PTA-Parent-teachers Association) na naninilbihan sa lahat ng paaralan at ang bawat pangkat/klase ay naghahalal ng isang kinatawan para sa nasabing samahan. Ang mga dayuhang magulang ay hinihikayat na makilahok sa samahang ito.
 • Tungkulin ng mga magulang na:
 • tiyaking pumapasok at nag-aaral nang mabuti ang kanyang anak,
 • ipaalam tuwing umaga sa opisina ng paaralan kung ang kanyang anak ay may sakit,
 • tiyaking healthy ang pagkaing dadalhin ng kanyang anak sa paaralan at ang pananamit ay naaayon sa uri ng panahon,
 • tiyaking ginagawa ng kanyang anak ang mga takdang-aralin,
 • dumalo sa mga pulong at gayun na rin tuwing araw ng pakikipagpanayam ng mga guro sa mga magulang (foreldraviðtal),
 • ipatupad ang tuntunin ukol sa oras na maaaring ilagi ng mga bata sa labas,
 • ipaalam nang pormal sa paaralan kung nais paglibanin o pagbakasyunin ang anak.
Ang lunsod ng Reykjavík ay nag-aalok ng ibat-ibang uri ng isport at libangan. Mahalagang suportahan ng mga magulang ang kanilang mga anak na lumahok sa gawaing ito upang dito nila ipamalas ang pang-unawa nila sa isang bagay, cultural skill at pakikipagkapwa. Ang mga karagdagang impormasyon tungkol dito ay matatagpuan sa www.itr.is at sa mga sentro ng paglilingkod sa Reykjavík.
Upplýsingar um grunnskólann
tagalog tagalog | börn og skóli